Regulaminy obowiązujące studentów

Regulamin Studiów

Opłaty za studia lub usługi edukacyjne

2. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie od dnia 1.10.2012 r.

1. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie przed dniem 1.10.2012 r.

3. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie po dniu 30.09.2014 r.

 

4. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie po dniu 30.09.2016 r.

5. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 26.02.2017 r.

Formularze

Zasady umorzenia kredytów studenckich

Procedura wyłaniania studentów do odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i przyznawania stypendium z tego tytułu / Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia utraty prawa do udziału w stażu przygotowującym studenta do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymywania stypendium z tego tytułu:

Wniosek o przyznanie finansowania badań naukowych lub prac rozowjowych realizowanych przez młodyc naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.