O Erasmusie

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest na uczelnie, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisaną umowę bilateralną ważną w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd.

Na Politechnice Krakowskiej rekrutacja na wyjazdy w ramach Erasmusa prowadzona jest osobno na każdym z wydziałów. Odpowiada za nią wydziałowy koordynator Erasmusa.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się corocznie w okresie luty/marzec. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę są wyniki w nauce (średnia ocen) oraz znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia. Rekrutacja obejmuje wyjazdy w całym kolejnym roku akademickim, dlatego należy pomyśleć o wyjeździe z odpowiednim wyprzedzeniem!

Podczas rekrutacji sprawdzane są kompetencje językowe kandydatów (egzamin wewnętrzny organizowany przez SPNJO).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz wymaganych przy rekrutacji wewnętrznej dokumentów dostępne co roku są na stronie internetowej wydziału lub u wydziałowego koordynatora Erasmusa.

Kontakt

Przydatne linki:

https://www.instagram.com/esn.pk/

Chcesz jechać na ERASMUSA?
Więcej informacji znajdziesz tutaj.
www.erasmus.pk.edu.pl