O IAESTE

IAESTE jest to międzynarodowe stowarzyszenie, które oferuje praktyki za granicą dla studentów Polskich uczelni wyższych, głównie kierunków technicznych (także dla doktorantów).
Praktyki mogą odbywać się w jednym z ponad 90 krajów świata. Są płatne, a wysokość zapłaty uzależniona jest od kraju, w którym będą one odbywane.
Program IAESTE działa na zasadzie wymiany – jedna praktyka w naszym regionie na jedną praktykę dla naszego studenta za granicą. Z tego powodu premiowani są studenci biorący udział w działalności organizacji i pomagający nam w zbieraniu ofert. Oczywiście nie oznacza to, że tylko oni mogą wyjechać, jednak zachęcamy do czynnego brania udziału w naszych akcjach.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub jesteś zainteresowany działalnością w IAESTE, napisz do nich lub odwiedź ich biuro, które znajduje się w

Budynku SJO obok pokoju Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej

Pokój 108!