Kalendarz Wydarzeń

Organizacja roku akademickiego

Semestr letni

od 26 lutego do 30 września 2018 r. w tym:

1. okresy zajęć dydaktycznych:

 • od 26 lutego do 28 marca 2018 r.
 • od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2018 r.
 • od 4 maja do 19 maja 2018 r.
 • od 21 maja do 30 maja 2018 r.
 • od 2 czerwca do 24 czerwca 2018 r.
  z zastrzeżeniem, że 20 czerwca 2018 r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w czwartek przypadający w tygodniu parzystym

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

 • od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
 • od 30 kwietnia do 3 maja 2018 r.
 • 20 maja 2018 r.
 • od 31 maja do 1 czerwca 2018 r.

3. rajd Politechniki Krakowskiej:

 • od 28 kwietnia do 2 maja 2018 r.

4. sesja egzaminacyjna:

 • od 25 czerwca do 8 lipca 2018 r.

5. praktyki programowe dla studentów:

 • od 9 lipca do 17 września 2018 r.

6. wakacje letnie:

 • od 9 lipca do 2 września 2018 r.

7. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

 • od 3 września do 17 września 2018 r.

8. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru letniego

 • 17 września 2018 r.

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji
studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/18:

 • 18 września 2018 r.