1 Administracja
Administracja

pozyczki

Kierownik OSPK: mgr. Łukasz Żukowski tel. 12-648-14-86 w. 37-00 
Z-ca Kierownika OSPK: Grażyna Strzępek tel. 12-648-14-86 w. 37-00

Kierownik DS 1. mgr Bernadeta Łuczko 12-648-25-91
Z-ca Kierownika DS 1. Marta Czech 12-648-25-91

Kierownik DS 2. Ewa Kuźmik 12-648-26-72
Z-ca Kierownika DS 2. Irena Seweryn 12-648-26-72   

Kierownik DS 3 inż Zbigniew Ślęczek 2-648-25-54 w. 62-8
Z-ca Kierownika DS 3. lic. Mariola Gerula 12-648-25-54   

Kierownik DS 4 Maciej Tomaszewski 12-647-08-13 
Z-ca Kierownika DS 4 Klimek Grzegorz 12-647-08-13

Ankiety studenckie oceny nauczycieli akademickichDo zakonczenia ankietyzacji: