1 Koła Naukowe WIL
Koła Naukowe WIL

pozyczki
Lp. Nazwa koła Instytut Opiekun Numer telefonu
1. KN Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych dr inż. Aneta NOWAK-MICHTA 12 628 23 63 /L-1/
2. KN Konstrukcji Żelbetowych CONKRET Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

dr inż. Teresa SERUGA

mgr inż. Krzysztof KOZIŃSKI

mgr inż. Dawid ŁĄTKA

12 628 23 44 /L-1/
3. KN Konstrukcji Mostowych Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych dr inż. Karol RYŻ 12 628 23 13 /L-1/
4. KN Drogi Kolejowe Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej prof. dr hab. inż. Włodzimierz CZYCZUŁA 12 628 23 20 /L-2/
5. Koło Naukowe Geologów „KWARC” przy Politechnice Krakowskiej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej

dr inż. Mirosława BAZARNIK

dr hab. inż. Elżbieta PILECKA

12 628 21 79 /L-2/
6. KN Organizacji Budownictwa Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

dr inż. Agnieszka LEŚNIAK

mgr inż. Jarosław MALARA

12 628 23 93 /L-3/

12 628 23 14 /L-3/

7. KN Mechaniki Budowli Instytut Mechaniki Budowli dr inż. Alicja KOWALSKA 12 628 23 91 /L-4 /
8. KN Zastosowań Informatyki Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej dr Irena JAWORSKA
12 628 24 73 /L –5/
12 628 21 68 /L –5/
9. KN Logistyki TILOG Zakład Zarządzania i Sterowania w Transporcie i Logistyce

prof. dr hab. inż. Andrzej ADAMSKI

mgr inż. Paweł WIĘCEK

12 628 36 24 /L-34/
10. KN Budownictwa Innowacyjnego InBud Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych mgr inż. Jolanta GINTOWT 12 628 21 34 /L-1/
11. KN Fizyki Budowli Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Katarzyna NOWAK
12 628 21 32 /L-1/
12.

KN Zarządzania Kosztami w Budownictwie

Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa dr inż. Krzysztof ZIMA 12 628 23 14 /L-31/
13. Konstrukcji Sprężonych Zakład Konstrukcji Sprężonych dr inż. Rafał SZYDŁOWSKI 12 628 23 95 /L-1/
14. Koło Naukowe Konstrukcji Drewnianych i Innych Surowców Tradycyjnych - KORNIKI Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli dr inż. Dorota KRAM
dr inż. Jacek DĘBOWSKI
12 628 23 84 /L-17/
12 628 23 17 /L-17/
15. Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Katedra Systemów Komunikacyjnych dr inż. Tomasz KULPA
12 628 25 33 /L-2/
16. Koło Naukowe ECOPOWER Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych dr inż. Małgorzata FEDORCZAK-CISAK
12 628 23 84 /L-1/
17. Koło Naukowe Drogowców WIRAŻ Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej dr inż. Krzysztof OSTROWSKI 12 628 25 39/L-2/

Ankiety studenckie oceny nauczycieli akademickichDo zakonczenia ankietyzacji: