1 Koła Naukowe WIŚ
Koła Naukowe WIŚ

pozyczki
Lp. Nazwa koła Instytut Opiekun Numer telefonu
1. Inżynierii Środowiska „Piątak” Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej dr inż. Bernard TWARÓG 12 628 28 49 /Ś-1/
2. Gospodarki Odpadami (GO) Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza mgr inż. Gabriela JAGLARZ 12 628 28 74 /Ś-4/
3. Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich Instytut Geotechniki dr inż. Krzysztof PODLEŚ 12 628 28 81 /Ś-2/
4. Hydrogeomatyki „Szuwarek” Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

dr inż. Marta CEBULSKA

dr inż. Robert SZCZEPANEK

12 628 20 85 /Ś-1/
12 628 20 80 /Ś-1/
5. Budownictwa Hydrotechnicznego Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej dr inż. Andrzej WOLAK 12 628 28 17 /Ś-1/
6. Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

dr inż. Anna CZAPLIK-KOTAS

dr inż. Agnieszka GENEROWICZ

12 628 28 78 /Ś-3/

12 628 21 83 /Ś-3/

7. Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza dr inż. Jarosław MÜLLER 12 628 20 86 /Ś-4/
8. Studenckie Koło Naukowe Geodezji i Gospodarki Przestrzennej „GEOSPATIUM” Instytut Geotechniki dr inż. Cezary TOŚ 12 628 28 68 /Ś-2/
9. Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Inżynierskich „PROGRESS” Instytut Geotechniki dr inż. Kazimierz PISZCZEK 12 628 28 81 /Ś-2/

Ankiety studenckie oceny nauczycieli akademickichDo zakonczenia ankietyzacji: