1 Koła Naukowe WA
Koła Naukowe WA

pozyczki
Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1. Architektura Drewniana Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków dr Ewa SADOWSKA 12 628 24 03 /A-1/
2. KN Historii Architektury Polskiej Zakład Historii Architektury XIX i XX w. oraz Modernizacji i Rekonstrukcji Obiektów dr hab. inż. arch. Zbigniew BIAŁKIEWICZ, prof. PK 12 628 24 51 /A-13/
3. KN Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA 12 628 24 08 /A-1/
4. Fotografia Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków dr inż. arch. Piotr KOTUCHA 12 628 24 89 /A-1/
5. Architektura Najnowsza Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków dr inż. arch. Ewa WĘCŁAWOWICZ– GYURKOVICH 12 628 24 11 /A-1/
6. Budownictwo Ogólne Instytut Projektowania Budowlanego dr hab. inż. arch. Jan KUREK 12 628 24 59 /A-4/
7. KN "Sztuka" Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dr inż. arch. Marcin BARAŃSKI 12 628 24 38 /A-7/
8. Architektura Militaris Instytut Architektury Krajobrazu dr inż. arch. Krzysztof WIELGUS 12 628 24 65 /A-8/
9. KN IMAGO Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej dr inż. arch. Farid NASSERY 12 628 29 92 /A-6/
10. KN DETAL Instytut Projektowania Budowlanego dr inż. arch. Bogdan DZIEDZIC 12 628 24 59 /A-4/
11. KN Podole Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków dr inż. arch. Jacek CZUBIŃSKI 12 628 24 16 /A-1/
12. Młoda Urbanistyka Katedra Budowy Miast dr inż. arch. Hanna HREHOROWICZ-GABER 12 628 20 50 /A-5/
13. KN "URBANator" Zakład Kompozycji Urbanistycznej dr inż. arch. Wojciech WICHER 12 628 24 28 /A-3/
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture Instytut Architektury Krajobrazu mgr inż. Jacek KONOPACKI 12 628 24 69 /A-8/
15. Studenckie Koło Naukowe "Rzeźba" Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby mgr szt. art. rzeźb. Piotr IDZI 12 628 24 94 /A-7/
16. Studenckie Koło Naukowe
"Arboris"
Instytut Architektury Krajobrazu mgr inż. Wojciech BOBEK 12 628 24 60 /A-8/
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY” Zakład Architektury i Planowania Wsi dr inż. arch. Hubert MEŁGES 12 628 24 40 /A-3/
18. KN Projektowania Zrównoważonego Instytut Projektowania Urbanistycznego dr inż. arch. Justyna KOBYLARCZYK 12 628 31 10 /A-3/
19. Koło Naukowe
„Architektura i Akwarela”
Zakład Architektury Przemysłowej dr inż. arch. Krzysztof LUDWIN 12 628 24 48
20. Koło Naukowe "MIASTO PRZYSZŁOŚCI" Katedra Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
dr inż. arch. Piotr LANGER 12 628 20 50
21. Studenckie Koło Naukowe BIM - Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych Instytut Projektowania Budowlanego prof. dr hab. Inż. arch. Janusz RĘBIELAK 12 628 24 53

Ankiety studenckie oceny nauczycieli akademickichDo zakonczenia ankietyzacji: