1 Delegaci do Senatu PK
Delegaci do Senatu PK

pozyczki

Paweł Domino
Przewodniczący
PSS PK

Filip Janowiec
Przewodniczący
WRSS WIL

Maciej Dachowski
Przewodniczący 
WRSS WA

Marek Gierat
Przewodniczący
WRSS WFMiI

Magdalena
Młotek

Delegat
WRSS WM

Karolina
Wilczyńska

Przewodnicząca 
WRSS WIŚ

Jakub Bożek
Przewodniczący
WRSS WIEiK

Magdalena
Moczydłowska

Przewodnicząca
WRSS WM

Kamila Załuska
Delegat
WRSS WIiTCh

Agnieszka
Prędota

Delegat
WRSS WIL

......... ........
Delegat
WRSS ......

Klaudia
Adamkiewicz

Przewodnicząca
RODS - głos doradczy

Ankiety studenckie oceny nauczycieli akademickichDo zakonczenia ankietyzacji: