Mapa Politechniki Krakowskiej

Mapa kampusów Politechniki Krakowskiej ułatwi Wam poruszanie się po jej terenach. Zaznaczyliśmy na niej budynki naszej Uczelni oraz opisaliśmy sale, w których będą odbywały się zajęcia, dziekanaty wydziałów czy też miejsca, gdzie między zajęciami można coś zjeść.

Jak korzystać z mapy?

Na poniższej mapce (Dla wygody warto otworzyć ją w nowej karcie przeglądarki) po lewej stronie zaznacz interesujące cię pole. Może to być twój wydział, gdzie znajdziesz informacje o położeniu dziekanatu i sal dydaktycznych lub jednostki pozawydziałowe, gdzie znajdziesz informacje o obiektach takich jak obiekty sportowe, stołówki, biblioteki czy punkty ksero. Po zaznaczeniu na zarysach budynków oraz po lewej stronie w formie listy pojawią się znaczniki miejsc związanych z danym wydziałem. Po kliknięciu na wybrany znacznik pokażą się dokładniejsze informacje na ich temat, np. w opisach budynków można dowiedzieć się, na jakim piętrze znajduje się dana sala wykładowa.

Dla tych, którzy wolą sprawdzać położenie sal dydaktycznych na rozpiskach, poniżej zebraliśmy informacje zawarte na mapie, co może ułatwić wyszukiwanie konkretnych miejsc:

Dziekanat WA
Prawe skrzydło budynku, Parter, obok windy

Budynek WA
Piętro II – 1
Piętro III – 3, 4
Piętro IV – 5, 6

Budynek WIiTCh
Piętro I – CH 112

Budynek ul. Podchorążych
Parter – P03 
Pietro I – W1, P6
Piętro II – W2, P5
Piętro III – P1, P2, RYS, RZEŹBA

Budynek ul. Kanonicza
Piętro I – K (sala wykładowa)
Piętra II/III – Sale seminaryjne

Dziekanat WIiT:
Budynek WA
Lewe skrzydło budynku
Parter

Budynek Houston:
Piętro I: 131

Budynek WIiTCH
Lewe skrzydło budynku
Piętro I – 135, 136, 142, 143, 151

Budynek WIL
Piętro IV – 403

Budynek „Działownia”
Prawe skrzydło budynku
Piętro I: 1/15

Budynek WIEiK
Prawe skrzydło budynku
Piętro III: 312, 303

Budynek ul. Podchorążych 1
Lewe skrzydło budynku
Parter: F020
Piętro II: F201, F202, F204, F205

Budynek WA
Lewe skrzydło budynku
Parter – Sala „N”

 

Dziekanat WIEiK

Piętro II, Pokoje:
203a, 203b, 203c, 203d, 204, 205

Budynek WIEiK
Piętro -I: 01A, 01B, 04, 06, 07, 010a, 010b, 013a, 013b, 013c
Parter: 1, 8, A1, A2
Piętro I: 101, 108, 109, A3, A4
Piętro II: 9, 201, 202, 208
Piętro III: 10, 11, 12, 13, 303, 304
Piętro IV: 17,18, 19, 401b, 401c, 416, 410, 414

Budynek WA
Piętro II: 201, 202, 203

Budynek 10-14
Laboratorium do przedmiotów: Kompatybilność elektromagnetyczna i Pojazdy elektryczne

Lab. TWN
Laboratorium do zajęć: Technika Wysokich Napięć

Dziekanat WIL
Budynek WIL
II piętro
Studia Stacjonarne: 226
Studia Niestacjonarne: 224

Budynek WIL
Przyziemie: 06A(L-3), 06C, 06D – Studenckie Laboratorium Internetowe, Laboratorium Drogowe(L-2)
Parter: 16(L-2)
Piętro II: 201, 212(L-3), 218, 221
Piętro III: 301(L-4), 302, 304(L-4), 310, 311(L-4)
Piętro IV: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 415, 416, 417(L-4), 418

Budynek Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Parter: 6, 7, 11, 16, 17, 18 
Piętro I: 119, 120
Piętro II: 208, 209, 213, 216
Piętro IV: laboratoria (L-5): A, B, C, D, E

Budynek WIEiK
Piętro IV: laboratoria (L-5): A, B, C, D, E

Budynek „CUP”
Parter: C, L-46 
Piętro III: 161(L-1)

Budynek „HOUSTON”
Piętro II: 202, 209, 235

Budynek WA
Piętro III: 305, 306

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Budynek „Działownia”

Parter: 1/7, 1/9

Dziekanat WIMiF
Sala F104, Piętro I

Budynek ul. Podchorążych
Lewe skrzydło budynku
Parter: F015, F016
Piętro I: F101, F115
Piętro II: F204, F205

Biblioteka Katedry Fizyki
Wejście do biblioteki przez salę F115, 1 piętro, lewe skrzydło budynku

Dziekanat WISiE
Studia Stacjonarne:
Budownictwo, I Stopień – pok. 332, 3 piętro
Gospodarka Przestrzenna – pok. 328, 3 piętro
Inżynieria Środowiska – pok. 329, 3 piętro
Studia Niestacjonarne:
Inżynieria Środowiska, Budownictwo – pok. 328, 3 piętro

Budynek WISiE
Piętro -I: 013
Parter: 7, 12, 14
Piętro I: 115, 119, 129, 121, 122
PIętro II: 216, 218, 219, 220
Piętro III: 308, 319, 317, 318
Piętro IV: 429, 433, 436

Budynek ul. Podchorążych
Piętro I: F115 (Lewe skrzydło budynku)

Budynek „Działownia”
Lewe skrzydło:
Parter: 0/1
Piętro I: 1/1
Prawe Skrzydło:
Parter: 0/9

Budynek „Houston”
Piętro – 1: 016, 018, 032, 036
Parter: 1, 19, 14, 26, 27, 32
Piętro I: 111, 112, 120, 122, 128 
Piętro II: 224,  225, 226

Budynek CUP (SJO)
Piętro II: 138
Piętro III: 149a, 149b, 150, 151, 152

Budynek WIiTCh
Piętro I: 102

Budynek Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (L-1)
Parter: 6
Piętro II: 119

Dziekanat WIiTCh
Sale 9 – 11, Obok schodów

Budynek WIiTCh
Parter : 3
Piętro I: 12, 110, 133, 134
Piętro II: 202, 224
Piętro III: 302, 337
Piętro IV: 402
Piętro VI: 640a

Budynek „Działownia”
Parter: 0/10, 0/19

Budynek ul. Pochorążych
Piętro I: F101, F110, F115

Dziekanat WM
Dziekanat Wydziału – Budynek A, Piętro 1
Dziekanat Socjalny – Budynek A, Parter

Kampus Wydziału Mechanicznego
Nazewnictwo sal budynków kampusu:
Nazwa budynku + numer rozpoczynający się numerem piętra, np:
C101 – sala na 1 piętrze budynku C, a A120 to sala na 1 piętrze budynku A

Jeśli uważasz, że na mapie lub rozpisce czegoś brakuje lub coś się nie zgadza, pisz do nas na adres: it@samorzad.pk.edu.pl

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies