Mail

Mail w domenie student.pk.edu.pl

EHMS

Wirtualny dziekanat​

Spis pracowników

Kontakt do wszystkich pracowników uczelni

DELTA

Platforma e-learningowa

Każdy student i pracownik Politechniki Krakowskiej może otrzymać bezpłatny  pakiet Office do pobrania na komputer i telefon z najnowszymi wersjami Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access , Publisher oraz 1TB pamięci w OneDrive.

Jak otrzymać:
1. Należy aktywować maila uczelnianego w Microsoft 365. 

2. Zalogować się na stronie office.com, a następnie wejść w link i pobrać odpowiednią wersję. 

W pakiecie Microsoft Azure for Education znajdziecie między innymi bezpłatnego Windowsa 10, Project Professional, Visio Professional, Visual Studio Enterprise.

 

Logowanie kontem Microsoft365:
2. Zalogować się na konto Microsoft365 (Office 365 na PK).
3. Podać informacje o użytkowniku – imię, nazwisko, adres e-mail – uczelniany.
4. Zaakceptować umowę i kliknąć Utwórz konto.
5. Zalogować się ponownie.
6. Dostęp do zasobów edukacyjnych powinien zostać przyznany. Aby wejść do katalogu zasobów należy wejść tu wybrać „eksploruj” i po lewej wybrać „oprogramowanie”.
 
Może być wymagana weryfikacja numeru telefonu (SMS / Rozmowa) – należy ją przeprowadzić.

Politechnika Krakowska zakupiła licencję typu Campus Wide Suite na oprogramowanie firmy MathWorks.

Licencja ta umożliwia wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom uczelni korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi. Warunki licencjonowania uprawniają użytkowników do zainstalowania oprogramowania na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencja pozwala także na uruchamianie oprogramowania MATLAB Online za pomocą przeglądarki internetowej.

W ramach posiadanej licencji zapewnione jest wsparcie techniczne dla użytkowników oraz dostęp do materiałów informacyjnych w tym kursów i samouczków publikowanych na portalu MathWorks.

Licencja Campus Wide Suite uprawnia do wykorzystywania oprogramowania w dydaktyce oraz przy realizacji niekomercyjnych projektów i badań.
Każda osoba, która chce korzystać z programów MATLAB i Simulink, musi utworzyć sobie indywidualne konto na portalu MathWorks Politechnika KrakowskaWarunkiem koniecznym do utworzenia konta jest posiadanie adresu email w domenie Politechniki Krakowskiej ”pk.edu.pl” (domeny wewnętrze typu “student.pk.edu.pl”, czy “doktorant.pk.edu.pl” są również uprawnione).

Korzystając z maila uczelnianego masz możliwość pobrania aplikacji w studenckiej licencji od firmy autodesk.

Rejestrując się przy użyciu z maila w domenie @student.pk.edu.pl zdobywasz dostęp do wielu zasobów takich jak na przykład: Canva Pro na 12 miesięcy, bezpłatną domenę na rok, serwery i wiele więcej!

Szczegóły na stronie:

https://education.github.com/students

Aby aktywować dostęp do pełnej wersji wszystkich programów JetBrains, będących potężnymi narzędziami dla programistów, wystarczy zarejestrować się pod tym linkiem:
Jetbrains Products for Learning

Bardzo ważne jest, by przy wypełnianiu formularza podać prawidłowe dane o toku studiów i użyć maila studenckiego z domeny student.pk.edu.pl

Znasz inne pomocne narzędzia i oprogramowanie, które dla studentów jest darmowe? Podziel się nimi wysyłając mail na adres: it@samorzad.pk.edu.pl

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie przed dniem 1.10.2012 r.

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie po dniu 1.10.2012 r.

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie po dniu 30.09.2014 r.

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie po dniu 30.09.2016 r.

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 26.02.2017 r.

W ramach Kolegium Nauk Społecznych Politechniki Krakowskiej działa Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych, który świadczy wsparcie dla pracowników i studentów PK. Każdy może umówić się na rozmowy oraz konsultacje. W związku z pandemią koronawirusa i działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania zakażeniom, obecnie Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych udziela porad telefonicznie i przez Internet.
 
Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno PedagogicznychPunkt udziela indywidualnego wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach, takich jak np. kłopoty w adaptacji do studiów, stres egzaminacyjny, czy trudności w pracy, oferuje również spotkania w grupach. Tego rodzaju zajęcia mają na celu wypracowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych, uzyskanie wiedzy psychologicznej oraz zrozumienie korzyści płynących z praktycznego jej zastosowania (np. w procesie uczenia się), a także analizę kompetencji i cech indywidualnych przy zastosowaniu wybranych metod psychologicznych.
 
Bezpłatnej pomocy psychologicznej w ramach APKPP udzielają dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska i mgr Mikołaj Böhm. Spotkania odbywają się – po uzgodnieniu telefonicznym – przy ul. Warszawskiej 24 (budynek CUP, Kolegium Nauk Społecznych, pok. 148) i przy ul. J. Lea 114 (Centrum Pedagogiki i Psychologii, pok. 150). 
 
Obecnie, w związku z pandemią koronawirusa i działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania zakażeniom, Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych udziela porad telefonicznie i przez Internet: 
 • dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska – tel.: 514 879 852
 • mgr Mikołaj Böhm – tel.: 665 204 707
 • Skype – dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska live:.cid.ec2f5d670a27e7d6

 

dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

„Strefa komfortu PSRP” to projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy z nas będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Dzięki temu projektowi poznamy odpowiedzi na nurtujące nas często pytania, m.in. w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego zarówno naszego, jak i naszych bliskich. Wszystko jest warte rozmowy!

Zapraszamy na stronę:
https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Masz problem z wypełnieniem wniosku o stypendium?

Pobierz i przeczytaj Poradnik Stypendialny przygotowany przez Komisję Socjalno-Prawną Samorządu Studenckiego. Znajdziesz w nim wszystkie szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz przykładowo uzupełnione wnioski z objaśnieniami poszczególnych pól.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na Politechnice Krakowskiej wyłącznie na wniosek studenta, który składa się w dziekanacie wydziału, na którym student podjął kształcenie.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 • do 4 października 2021 r. przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr zimowy w roku akademickim 2021/22.

Wszystkie świadczenia przysługują studentom i doktoratom, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Do tego okresu wlicza się okres studiowania przed dniem 1 października 2020 r.

W razie jakiś pytań zachęcamy do kontaktu z komisją socjalno-prawną

stypendia@samorzad.pk.edu.pl

Zarządzenie Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, regulamin podany jest w załączniki na stronie  http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3737

Formy pomocy materialnej

Poniżej znajdziecie informacje na temat form pomocy materialnej oraz niezbędne pisma i wnioski

 1. Podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta za rok podatkowy 2020, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/22 ustalono w kwocie 1051,70 zł.

  Stypendium socjalne nie może być przyznane studentowi, gdy dochód na jedną osobę w jego rodzinie jest wyższy od kwoty 1051,70 zł.

 2. Skład rodziny studenta:
  • Student
  • Małżonek studenta
  • Dzieci będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka – dzieci niepełnoletnie lub pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
  • Rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta oraz dzieci niepełnoletnie lub pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, będące na ich utrzymaniu ( np. 23 letni brat studenta który nadal się uczy).

   Opiekun faktyczny – to osoba, która w rozumieniu potoczny, osobę którą sprawuje opiekę nad studentem, jeśli student wymaga takiej opieki np. z powodu niepełnosprawności.

 3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
  • ukończył 26 rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
  • osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (930,35 zł).

 4. Kryteriami służącymi do obliczania wysokości stypendium socjalnego są:
  • podstawa naliczania stypendium socjalnego – górna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, przy której student może ubiegać się o przyznanie tego stypendium,
  • miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne,
  • minimum socjalne – dolna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, od której obliczana jest wysokość stypendium socjalnego.

 5. Student, w którego rodzinie wysokość miesięcznego dochodu na osobę jest równa lub niższa od podstawy naliczania stypendium socjalnego, może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

 6. Wysokość stypendium socjalnego stanowi:
  • różnicę pomiędzy podstawą naliczania stypendium socjalnego a miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie studenta, jeżeli dochód ten jest większy od minimum socjalnego;
  • różnicę pomiędzy podstawą naliczania a minimum socjalnym, jeżeli dochód ten jest równy lub mniejszy od minimum socjalnego.

 7. Student, który spełnia warunki do ubiegania się o stypendium socjalne, może otrzymać to stypendium w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionym przypadku:
  • zamieszkania w domu studenckim PK
  • zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki PK, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zameldowania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie;
  • udokumentowanego sieroctwa;
  • udokumentowanego zaginięcia członka rodziny, którego dochód byłby uwzględniony przy ubieganiu się o stypendium socjalne;

Student może otrzymać kwotę zwiększenia stypendium socjalnego tylko z jednego tytułu.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć w terminie,
  • do dnia 4 października 2021 r.,
  • do 28 lutego 2022 r. dla studentów pierwszego roku drugiego stopnia.

 2. Przekroczenie ustalonych terminów skutkować będzie wydaniem studentowi odmownej decyzji w sprawie przyznania stypendium rektora.
  W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli nie będzie miało to wpływu na decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych w ustalonym terminie, może zostać podjęta decyzja pozytywna.

 3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie oraz dołączy do wniosku zaświadczenie (wzór nr 17), wydane przez komitet główny organizatora. Tych studentów nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora na określonym kierunku studiów.

 4. Stypendium rektora na dany rok akademicki może otrzymać student drugiego i kolejnych lat studiów, który uzyskał w poprzednim roku studiów, wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym oraz uzyskać co najmniej 40,00
  punktów.

  Za uzyskaną wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,00, przyznaje się punkty zgodnie z zasadą

  Lp = Oś x 10 + ∑ON + ∑OA + ∑OS

  gdzie:
  Lp – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez studenta,
  – oznacza średnią ocen za poprzedni rok studiów, określoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a następnie podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
  ON – równa się liczbie punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe,
  OA – równa się liczbie punktów uzyskanych za osiągnięcia artystyczne,
  OS – równa się liczbie punktów uzyskanych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

  W przypadku uzyskania średniej ocen poniżej 4,00 przyznaje się 0 (zero) punktów.

 5. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na danym kierunku studiów uzyskaną na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

 6. Stypendium rektora otrzyma student, którego numer albumu został umieszczony na ostatecznej liście rankingowej.

 7. Aby numer albumu studenta mógł być umieszczony na ostatecznej liści rankingowej student musi spełnić warunki określone:
  • zaliczyć co najmniej pierwszy rok studiów a w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia ostatni rok studiów pierwszego stopnia, w terminach wynikających z zarządzenia rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, (trzeba zaliczyć wszystko w pierwszym bądź drugim terminie.)
  • uzyskać w poprzednim roku studiów liczbę punktów ECTS wymaganą programem studiów i wyrównać ewentualne różnice programowe,
  • posiadać pełną rejestrację na kolejny rok studiów. Przy obliczaniu średniej ocen dla celów stypendialnych nie są uwzględniane oceny z przedmiotów realizowanych jako różnice programowe.

   Student, który nie wyrówna w wyznaczonym terminie ustalonych różnic programowych, nie spełnia wszystkich warunków koniecznych do przyznania stypendium rektora.

 8. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który powtarzał semestr lub przedmioty w roku studiów, z którego tworzona jest ostateczna lista rankingowa.

 9. Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów na kierunku. ( Czyli np. na kierunku X na drugim roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych jest 82 studentów, stypendium rektora na tym kierunku może otrzymać maksymalnie 8 osób.)

 10. Student ubiegający się o stypendium rektora, może otrzymać:
  • punkty za średnią z ocen za poprzedni rok studiów,
  • punkty za osiągnięcia naukowe, maksymalnie 50,
  • punkty za osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 50 punktów,
  • punkty za uzyskane wysokie wyniki sportowe – maksymalnie 50 punktów.

 11. Wysokość stypendium rektora ustalana jest w jednakowej wysokości dla wszystkich studentów, których numery albumu zostały umieszczone na ostatecznej liście rankingowej
  i jest uzależniona od wielkości środków finansowych posiadanych na ten cel na PK.
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, a o niezdolności do pracy przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 3. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zróżnicowana dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.

 4. Istnieją 3 stopnie niepełnosprawności:
  • znaczny – równoważny z I grupą inwalidów lub całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  • umiarkowany – równoważny z II grupą inwalidów lub całkowitą niezdolnością do pracy,
  • lekki – równoważny z III grupą inwalidów lub częściową niezdolnością do pracy oraz celowością przekwalifikowania.

   Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) uprawniające do zasiłku pielęgnacyjnego traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 5. Jeżeli student uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania semestru, to prawo do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym student złożył wniosek w tej sprawie.

 6. Student zobowiązany jest do poinformowania rektora o zaistniałej zmianie w swojej sytuacji zdrowotnej, mającej wpływ na przyznane uprawnienie.

 7. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na okres wskazany w § 1 ust. 3. Jeżeli w trakcie trwania semestru wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium dla osób niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu stopnia zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

 2. Zapomoga może być przyznana studentowi najwyżej dwa razy w roku akademickim.

 3. Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe nastąpiło w trakcie studiowania na PK a od daty wystąpienia zdarzenia losowego nie minęło więcej niż 6 miesięcy.

 4. W przypadku studentów pierwszego roku studiów zapomoga może być przyznana, jeżeli przesłanki powodujące trudną sytuacja życiową wystąpiły nie wcześniej niż 3 miesiące od rozpoczęcia studiów na pierwszym roku.

 5. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia, chyba że trudna sytuacja życiowa nie uległa poprawie i trwa nadal, w szczególności spowodowana ciężką chorobą członków rodziny studenta.

 6. Do zdarzeń uzasadniających wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:
  • kradzież,
  • powódź,
  • pożar,
  • ciężką chorobę studenta lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ student,
  • utratę lub zakup niezbędnej do studiowania pomocy medycznej, w szczególności szkieł korekcyjnych bądź sprzętu rehabilitacyjnego, itp.
  • śmierć najbliższego członka rodziny studenta, ciężką chorobę lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ najbliższy członek rodziny studenta,
  • urodzenia się dziecka studenta,

   Określenie „najbliższy członek rodziny studenta” oznacza: dziecko, współmałżonka, matkę, ojca i rodzeństwo studenta.

Studia na wymarzonej uczelni, realizacja projektu artystycznego czy społecznego, rozwój sportowy, wyjazd
naukowy za granicę… w tych wszystkich działaniach – i wielu innych – może pomóc stypendium. Na portalu
MojeStypendium.pl znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, a także rzetelne artykuły o
tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla
każdego.

Stypendia często kojarzą się jedynie z wyróżnieniem za dobre wyniki w nauce czy pomocą w trudnej sytuacji
materialnej. Jednak to nie wszystko – w Polsce i na świecie działa wiele organizacji tworzących różnorodne
programy stypendialne: od organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla ambitnych maturzystów z
małych miejscowości, poprzez samorządowe programy dla artystów, po uniwersyteckie stypendia dla
zagranicznych studentów.

Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów (zarówno krajowych, jak i
zagranicznych), konkursów oraz staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające
zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby

Załączniki i wzory pism niezbędne do składania wniosków

Aktualne wzory pism znajdziesz na głównej stronie Politechniki Krakowskiej.

Dodatkowe informacje

Oprócz obywateli polskich o świadczenia mogą ubiegać się niżej wymienieni cudzoziemcy:

 1. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej;
 2. którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.);
 3. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. którzy posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości C1;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy, lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni nie mogą ubiegać się o stypendium socjalne, jednakże mogą ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę.

Akademicki Związek Sportowy

Jesteś aktywny sportowo? 

A może zasiedziałeś się w notatkach przed zaliczeniami? 

Zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch” Akademicki Związek Sportowy proponuje studentom możliwość aktywności w przeszło dwudziestu sekcjach, w których każdy może zacząć swoją przygodę ze sportem oraz rekreacyjnie rozwijać swoją pasję. 

Osoby łączące wyczynowe treningi wraz z nauką również znajdą tutaj swoje miejsce – reprezentując Politechnikę na zawodach.

IAESTE PK

IAESTE jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, oferującym praktyki za granicą dla studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych oraz cykl warsztatów inżynierskich CaseWeek.
Mottem organizacji jest WORK. EXPERIENCE. DISCOVER.

ESN

Erasmus Student Network Politechnika Krakowska to część międzynarodowej organizacji studenckiej, skupiającej młodych i zaangażowanych ludzi, chętnych rozwinąć umiejętności językowe, poznać nowe kultury oraz zdobyć przyjaciół z całego świata.

Naszym głównym zajęciem jest wsparcie międzynarodowych studentów, odbywających wymiany na Politechnice w ramach Programu Erasmus+ oraz pomoc polskim studentom zainteresowanym wyjazdem na wymianę. Nasze motto to: „students helping students

NZS PK

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej jest organizacją skupiającą młodych ludzi pełnych chęci i zaangażowania do działania. Wspólnie tworzymy różnego rodzaju akcje oraz projekty. Jednym z nich jest Wampiriada, czyli akcja honorowego krwiodawstwa, która co roku na naszej uczelni cieszy się dużym zainteresowaniem. Jednak NZS to nie tylko projekty, to przede wszystkim ludzie, którzy to tworzą i pokazują, że nie można zmarnować studiów.

CANTATA

Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” powstał w 1990 roku. Od 2001 roku dyrygentem jest mgr Marta Stós. Chór zrzesza studentów i absolwentów krakowskich szkół wyższych.

Zespół interesuje się zarówno muzyką dawną, w tym religijną i świecką, jak i współczesną. Bogaty repertuar zespołu stale wzbogacany jest o utwory kompozytorów różnych epok z całego świata. Nie brakuje utworów ludowych, kolęd, pieśni patriotycznych, Negro spirituals czy muzyki cerkiewnej.

 

Koła Naukowe

Koła naukowe to prawdziwe miejsce styku akademickiej teorii i realnej praktyki. 

Tutaj odnajdziecie badawczego mentora oraz ludzi z podobnymi naukowymi zainteresowaniami – z którymi będziecie realizować nietuzinkowe oraz nieraz szalone idee na które nie ma czasu w toku studiów. 

To także spotkania z biznesem w trakcie prelekcji oraz poznanie pracy praktyków z wieloletnim stażem podczas wyjazdów do przedsiębiorstw czy zakładów produkcyjnych.

5 bloków studenckich

Tętniące życiem osiedle studenckie to jeden z elementów wsparcia studentów. Uczelnia posiada 4 domy studenckie zlokalizowane w Czyżynach oraz 1 dom studencki na ul. Bydgoskiej.

Akademiki otoczone są terenami zielonymi, na których znajdują się boiska sportowe, korty tenisowe, ławki, grille. Ponadto w domach studenckich znajdują się punkty gastronomiczne oraz sportowe.

W domach studenckich mieszka 2200 studentów. Dwa z bloków są po generalnym remoncie a trzy kolejne w trakcie. W większości pokoje są dwuosobowe, ale znajdziecie tam również jedynki i trójki.
Do dyspozycji studentów jest w pełni wyposażony klub imprezowy „Piwnica” gdzie odbywają się prywatne imprezy mieszkańców osiedla.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies