Co to jest samorząd?

Samorząd tworzą studenci, którzy poza studiowaniem chcą organizować wydarzenia oraz mieć realny wpływ na funkcjonowanie uczelni. Jest to także miejsce na zdobywanie wielu nowych umiejętności.

 Z czym możesz się do nas zwrócić?

 • Problemami z prowadzącym zajęcia
 • Pomysłami na nowe wydarzenia
 • Chęcią zorganizowania wydarzenia
 • Chęcią pomocy przy tworzeniu albo podczas trwania wydarzenia
 • Prośbą pomocy w sprawach uczelnianych
 • Chęcią zmiany na uczelni

Najważniejsze zasady samorządu

Rozwiązujemy problemy

Dbamy o dobro Politechniki Krakowskiej

Animujemy czas studencki

Czekamy na Ciebie

Rozwijamy się

Grafika przedstawiająca strukturę samorządu

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Na każdym wydziale działa Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego (WRSS). Jest ona częścią samorządu, która jest najbliżej studentów i wszystkich spraw, które dzieją się na poziomie wydziału.

Zadania WRSS:

 • pomoc studentom w razie problemów z prowadzącymi
 • pomoc studentom w sprawach organizacyjnych
 • organizacja wydarzeń wydziałowych
 • opiniowanie programów studiów
 • opiniowanie kandydatów na dziekana oraz prodziekanów
 • wyznaczanie studenta do bycia członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Chcesz zobaczyć, co się dzieje u Ciebie na wydziale, odwiedź fanpage WRSS twojego wydziału na facebooku, a w razie jakichkolwiek pytań albo wątpliwości napisz do nas:

Komisje parlamentarne

Komisje parlamentarne są to grupy ludzi „specjalizujących” się w zagadnieniach związanych z daną komisją. Zadaniem ich jest wspieranie działań Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej. Do komisji może dołączyć każdy student, nawet niezwiązany z samorządem.

Komisja Projektów SSPK jest jedną z najbardziej aktywnie działających komisji na naszej uczelni. Zajmuje się wieloma cyklicznie odbywającymi się wydarzeniami dla studentów, jak na przykład PK Quiz czy Disco Lodowisko. Dbamy o to, aby życie studenckie na PK nie polegało wyłącznie na nauce, ale również na budowaniu wspomnień podczas wspólnych wydarzeń i integracji.

Chcesz coś więcej robić oprócz scrollowania profili? Może znasz się na social mediach? To właśnie świat Komisji Promocji, gdzie Twoje pomysły nabiorą życia!  Tworzenie grafik to sztuka wyrażania siebie, a kto lubi bawić się słowami znajdzie rolę w tworzeniu postów. Kreatywne osoby znajdą swój kąt przy kreowaniu pomysłów. A oprawy graficzne wydarzeń i ofert sponsorskich są kluczem do przyciągania uwagi, tworząc niezapomniane wrażenia.

Dołącz do nas i rozwijaj swoje umiejętności. Niech Twoja kreatywność stanie się źródłem inspiracji dla innych i początkiem do nowych, przyszłych możliwości!

Komisja Osiedla Studenckiego to cześć samorządu reprezentująca mieszkańców studenckich osiedli. Jej głównym celem jest poprawa warunków życia na terenie osiedli poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, rozwiązywanie problemów mieszkańców i współpracę z administracją uczelni. Komisja działa na zasadzie dołączenia członków, którzy podejmują wspólnie decyzje dotyczące życia społecznego na osiedlach.

Komisja Dydaktyczno-Regulaminowa jest organem Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej powołanym w celu pomocy studentom w zakresie dydaktyki, pomocy socjalnej oraz spraw regulaminowych na Politechnice Krakowskiej. Zadaniem komisji jest ponadto reprezentowanie Studentów przed Władzami Politechniki Krakowskiej w sprawach związanych z kształceniem, opiniowaniem zmian w regulaminie studiów czy w regulaminie świadczeń. Komisja zajmuje się również opracowywaniem zmian w regulaminie Samorządu Studenckiego, ordynacji wyborczej do struktur Samorządu Studenckiego oraz tworzeniem regulaminów najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej.

Komisja Cyfryzacji SSPK zajmuje się sprawami informatycznymi. Wspieramy wydarzenia samorządu tworząc strony internetowe i aplikacje mobilne. Nie musisz być geniuszem IT żeby do nas dołączyć – organizujemy też szkolenia, więc wszystkiego się nauczysz!

Komisja Współpracy na Politechnice Krakowskiej pełni kluczową rolę w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji między Samorządem Studenckim i uczelnią a firmami zewnętrznymi. Jej głównym celem jest promowanie współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a sektorem biznesowym. Komisja organizuje spotkania oraz przedsięwzięcia, które umożliwiają studentom i pracownikom uczelni bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm, co sprzyja zdobywaniu praktycznych umiejętności oraz stymuluje innowacje, co przyczynia się do wzajemnych korzyści obu stron i budowania mostów pomiędzy światem edukacji a biznesu.

projekt

Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej

Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej tworzą wszyscy studenci, a ich przedstawicielami na szczeblu uczelni są Parlamentarzyści Samorządu Studenckiego. Spośród nich wybierani są delegaci reprezentujący Samorząd w Senacie Politechniki Krakowskiej podejmującym najważniejsze decyzje związane z życiem uczelni. Parlament Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej wybiera także studentów będących członkami komisji uczelnianych (Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Senacka Komisja Dydaktyczna, oraz Komisja ds. Inwestycji i Remontów).

Poza oficjalnymi sprawami Samorząd zajmuje się wieloma projektami. Tworzy różne wydarzenia, mniejsze takie jak np. Dzień Kobiet oraz większe, do których można zaliczyć Czyżynalia albo Adapciak. Innymi przykładowymi działaniami (realizowanych przy pomocy komisji) są stworzone Niezbędniki Studenta 1 roku, mapy kampusów Politechniki Krakowskiej czy tworzony co rok kalendarz akademicki. Samorząd zajmuje się także pomaganiem studentom, którzy mają jakieś problemy albo pomysły na wydarzenia. Kolejnym aspektem działań jest promowanie uczelni.
 
Zobacz nasze działania w zakładce „Projekty”.

Odwiedź nas na Facebooku.

Skład Prezydium Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej

Mateusz Dąbrowski

Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej

Sebastian Medoń

I Wiceprzewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej

Maciej Czyż

II Wiceprzewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej

Justyna Dudek

Sekretarz Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej

Komisje Programowe

Kacper Ledwoń

Komisja Projektów

Alicja Steblik

Komisja Promocji

Maciej Czyż

Komisja Dydaktyczno-Regulaminowa

Kamil Dziedzic

Komisja Cyfryzacji

Justyna Buż

Komisja Współpracy

Sebastian Medoń

Komisja Osiedla Studenckiego

Przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego

Eliza Kobiałka

Wydział Architektury

Hubert Kołaczkowski

Wydział Mechaniczny

Krzysztof Szydłowski

Wydział Inżynierii Lądowej

Sandra Kiwior

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Jakub Zwijacz

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Dominika Godek

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Elżbieta Porębska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kamila Marzec

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Pełnomocnicy Samorządu Studenckiego PK

Michał Kot

Pełnomocnik ds. Przestrzeni Studenckich

Daria Łądkiewicz

Pełnomocnik ds. kół naukowych

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies